International Summer Schools

Let’s Make Law Better This Summer!

„Banking and Finance Law” şi ,,Energy Law” reprezintă două şcoli internaţionale de drept, născute în spiritului educaţiei non-formale şi din necesitatea unei pregătiri perpetue a tinerilor. Evenimentele se desfăşoară simultan, în limba engleză, şi presupun atât activităţi comune, cât şi specifice, sub egida unui proiect amplu – “Let’s Make Law Better This Summer!”.

Banking and Finance Law reprezintă un eveniment emblematic pentru ELSA Bucureşti. Ajunsă deja la a şaptea ediţie, această şcoală de vară are ca scop aprofundarea cunoştinţelor de drept financiar-bancar, în special a aspectelor ce ţin de contracte şi litigii. Prin intermediul acestui eveniment se urmăreşte evidenţierea laturii practice a acestui domeniu, oferind participanţilor diverse perspective asupra unor chestiuni fundamentale legate de partea teoretică, dar şi asupra punctelor sensibile întâlnite în practică. Tema evenimentului se modifică în fiecare an, bazată fiind pe subiecte incisive şi de actualitate, care nu sunt abordate în cadrul învăţământului universitar românesc. Astfel, pe parcursul unei perioade de 10-12 zile, participanţii la nivel naţional şi internaţional au oportunitatea de a-şi extinde sfera de cunoştinţe în domeniul dreptului financiar-bancar şi, implicit, în cel al dreptului comercial. Ultima zi a evenimentului este alocată, de regulă, unui proces simulat în cadrul căruia participanţii pot pune în valoare informaţiile acumulate în acest interval de timp.

Şcoala de vară pe Energy Law este un concept nou, dezvoltat de ELSA Bucureşti. Evenimentul se va desfăşura în paralel cu şcoala de vară Banking and Finance Law şi va trata o temă mai puţin dezbătută în cadrul cursurilor facultăţilor de Drept, dar care, în mod sigur, atrage atenţia studenţilor şi nu numai. Mai mult, această arie a dreptului nu este abordată într-o manieră riguroasă în programa universitară, astfel încât cei care participă la această școală de vară vor descoperi care sunt oportunitățile și provocările unei meserii in domeniu. Prelegerile tratează problemele atăt din perspectiva legislației române cât și din perspectiva legislației internaționale. Tema celei de-a doua ediții va fi stabilită cu atenţie, o temă frecvent întâlnită în practică care să se bucure de un succes răsunător atât în rândul participanţilor, cât şi în rândul lectorilor invitaţi. De asemenea, participanţii vor putea aplica informaţiile teoretice dobândite în cadrul procesului simulat care va avea loc în ultima zi a evenimentului.